Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

4 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ«Ζηλοῦτε τὰ πνευματικά». Νὰ ἐπιθυμεῖτε μὲ ζῆλο τὰ πνευματικὰ χαρίσματα. Τέτοιο ζῆλο σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ εἶχε καὶ ὁ ἅγιος  Ἀνδρέας.
Ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἐκκλησιαστικοὺς ποιητὲς ὁ Ἀνδρέαςγεννήθηκε στὴν Δαμασκὸ ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖςτὸν Γεώργιο καὶ τὴν ΓρηγορίαΣὲἡλικία 15 χρονῶνκατατάχθηκε στὸν κλῆρο (ἀναγνώστηςτοῦπατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμωνἀπὸ τὸν τότε ΠατριάρχηΘεόδωρο.
Στὴν Ἱερουσαλήμὁ Ἀνδρέας διακρίθηκε γιὰ τὴν μόρφωση καὶ τὴνἀρετή του μεταξὺ τῶν ἁγιοταφιτῶν πατέρωνγι’ αὐτὸ καὶ τὸνπροέκριναν νὰ σταλεῖ στὴν Κωνσταντινούποληγιὰ τὴν ἕκτηΟἰκουμενικὴ Σύνοδο κατὰ τῶν ΜονοφυσιτῶνΜετὰ τὸ τέλος τῆς Συνόδου, ὁ Ἀνδρέας παρέμεινε στὴ βασιλεύουσα, ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος καὶ διορίσθηκε διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου «Ἅγιος  Παῦλος». Ἡ ἔξοχη ἐπιμέλεια ποὺ ἀνέπτυξε στὸ φιλανθρωπικὸ αὐτὸ ἵδρυμα, τὸν ἀνέδειξε ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης.
Ἀφοσιωμένος στὰ καθήκοντα τῆς νέας του θέσηςἀναδείχθηκε μέγας ἐκκλησιαστικὸς διοικητήςἀλλὰ καὶ λαμπρὸς διδάσκαλος καὶ ρήτορας.Γι' αὐτὸ καὶ ὅλο του τὸ ποιμνίο τὸν θεωροῦσε πραγματικὰ πατέρα.
Ἀλλὰ ὡς μητροπολίτης πῆρε μέρος στὴν σύνοδο ποὺ συγκάλεσε ὁΦιλιππικὸς Βαρδάνης (712) καὶ ὑποστήριξε τὸν Μονοφυσιτισμόἀλλὰἐπανῆλθε στὴν ὀρθὴ πίστη μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ΒαρδάνηΣτὸ γυρισμὸ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου εἶχε πάει γιὰ διάφορες ὑποθέσεις, πέθανε (740 μ.Χ.) ἐπάνω στὸ καράβι. Τὸν ἔθαψαν στὴν Ἐρεσσὸ τῆς Μυτιλήνης, στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας.
Νὰ σημειώσουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, συνέθεσε καὶ ἀρκετὰ μουσικὰ τροπάρια καὶ κανόνες. Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαία ἔργα τοῦ εἶναι καὶ ὁ Μέγας Κανόνας, ποὺ ψάλλεται τὴν Πέμπτη της Ε’ ἑβδομάδος Νηστειῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger