Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

10 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΟΙ ΑΓΙΟΙ 45 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣΟἱ Ἅγιοι αὐτοὶ μαρτύρησαν στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰῶνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Λικίνιος. Κορυφαῖοι ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν ὁ Λεόντιος, ὁ Μαυρίκιος, ὁ Δανιὴλ καὶ ὁ Ἀντώνιος.
Ὅταν ὁ Λικίνιος ἐξέδωσε διάταγμα κατὰ τῶν χριστιανῶνμόνοι τουςᾖλθαν στὸν δοῦκα καὶ φανέρωσαν ὅτι εἶναι χριστιανοίΣὲ ἐρώτησητοῦ Λυσίαποιὸς τοὺς ἔπεισε νὰ μὴ θυσιάζουν στοὺς θεούςαὐτοὶἀπάντησαν« Χριστὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς δίδαξε καὶ μᾶς ἔπεισε νὰμὴ λατρεύουμε θεοὺς ἀνύπαρκτουςκαὶ νὰ μὴ προσκυνοῦμε τὰ εἴδωλάτους».
Ὀργισμένος ὁ δοῦκαςδιέταξε καὶ τοὺς φυλάκισαν δεμένουςχειροπόδαραχωρὶς νὰ τοὺς δίδεται καθόλου ψωμὶ καὶ νερόΟἱ Ἅγιοι πέρασαν τὴ νύκτα προσευχόμενοι. Μεταξὺ ἄλλων, ἔλεγαν:"Εὐλογοῦμε, Κύριε, ἐσένα, τὸ βασιλιὰ τῆς δόξας. Διότι σὺ εἶσαι ἡ ἀληθινὴ ζωή, ποὺ θυσιάστηκες γιὰ μᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἕνωσέ μας, Κύριε, ὥστε ὅλοι μαζὶ μὲ μιὰ ψυχὴ νὰ σὲ ὁμολογήσουμε καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ πεθάνουμε».
Τὸ πρωὶ ὁ Λυσίαςἀφοῦ τοὺς ἔβγαλε ἀπὸ τὴ φυλακήτοὺς ρώτησε ἂνμετάνιωσαν καὶ ἐπανῆλθαν στοὺς θεοὺς τοῦ κράτουςΟἱ Ἅγιοι μὲ ἕναστόμα ἀπάντησαν: «χριστιανοὶ ἐσμέν». Εἴμαστε χριστιανοί. Μὲ μανία τότε ὁ Λυσίας διέταξε καὶ τοὺς ἔκοψαν χέρια καὶ πόδια, καὶ ἔπειτα τοὺς ἔριξαν στὴ φωτιά.
Ἔτσι, ὅλοι μαζὶ ἀξιώθηκαν νὰ πάρουν τὸ ἀμάραντο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Μεταξὺ δὲ αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ πρόκριτοι τῆς πόλεως Δανιήλ, Μαυρίκιος, Ἀντώνιος καὶ Λεόντιος.

Σήμερα τιμοῦνται και οἱ Ἅγιοι:
 Βιάνωρ καὶ Σιλουανὸς οἱ Μάρτυρες Ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἄσσου ἐν Γέρᾳ Λέσβου,  Τιθόης ὁ Μάρτυρας ,  Ἀπολλώνιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὶς Σάρδεις ,  Μύριοι (10.000) Ὅσιοι της Νιτρίας , Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τοὶς Βιάτου ἢ Βεώτου ,  Ἀντώνιος ὁ Ρῶσος ὁ ἘσφιγμενίτηςΔημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger