Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

«ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ» :ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΩΝ

Το παρόν άρθρο υλοποιήθηκε απο τον συγγραφέα Vagedim, κατόπιν βοήθειας στην επιμέλεια μιας ιδέας του πολίτιμου συνεργάτη της Αθέατης γνώσης Δημήτρη Παπαδούδη να διορθώσουμε μια ανακρίβεια που υφίσταται όσον αφορά την φράση "Πίστευε, και μη Ερεύνα" που όπως θα σας αποδείξουμε επινοήθηκε από τους σκοταδιστές.

Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
9 Αυγούστου 2016Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5, 39 αναφέρει: Ερευνάτε τις Γραφές, γιατί εσείς νομίζετε ότι μέσω αυτών έχετε ζωή αιώνια. Και πράγματι, εκείνες είναι που μαρτυρούν για μένα. 

Στο ίδιο Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8, 32 αναφέρει: Γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ωστόσο, πουθενά σε κανένα Ευαγγέλιο δεν έχει ειπωθεί η λέξη "Πίστευε και μη ερεύνα", δηλαδή Πίστευε, μην ερευνάς, μην ψάχνεις τίποτα και δέξου ότι σου λένε σαν πρόβατο. 

Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Χριστός προέτρεψε τον Θωμά για να δεχτεί το γεγονός της Ανάστασης να ακουμπήσει τα σημάδια από τα καρφιά και την λόγχη και δεν του επέβαλε να δεχτεί αυτό που έβλεπε αδιαμαρτύρητα , αλλά μέσω της έρευνας να πιστέψει .

Οι σημερινοί Χριστιανοί, εν αγνοία τους για τις γραφές και για το ποιός η ποιοί είπαν αυτή την λέξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του Χριστού - ο οποίος είπε το εντελώς ανάποδο, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την πίστη τους στον Τριαδικό Θεό λέγοντας ότι οι γραφές λένε: "Πίστευε και μη, Ερεύνα" βάζοντας κόμμα μετά το "ΜΗ" και εννοώντας: "Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις να ερευνάς".

Οταν ακούμε να λέγεται αυτή η ανακρίβεια "Πίστευε, και μη Ερεύνα"συνήθως από Δωδεκαθειστές, Αθεους ακόμα και άσχετους οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ούτε μια λέξη από το Ευαγγέλιο, παρά λένε ανοησίες μόνο και μόνο για να μας πειράξουν ώστε να χλευάσουν την Χριστιανική μας πίστη, δεν θα πρέπει να απαντάμε κατά αυτό τον λανθασμένο και κουτό τρόπο που προανέφερα, αλλά να τους λέτε ποιός, πού και πότε είπε αυτή την λέξη.

Η αρχή αυτής της απάτης, ξεκίνησε παραφράζοντας τον λόγο του Θεόδοτου επισκόπου Αγκύρας ο οποίος αποτελεί μέρος της κατάληξης της ομιλίας του στην Γ Οικουμενική Σύνοδο το 431 μ.Χ. 

Σας παραθέτω το κομμάτι που αναφέρεται η φράση Πίστευε, και μη Ερεύνα" σαφώς αλλαγμένη και με εντελώς διαφορετική έννοια.

Ομιλία εις την γένναν του Σωτήρος, PG 77, 1368D:

Ομολογώ τοιγαρούν τόν αυτόν θεόν καί άνθρωπον, θεόν μέν πρό αιώνων, άνθρωπον δέ γενόμενον εκ τού τόκου αρξάμενον, ου δύο, αλλ' ένα, ου φραζόμενον ως ένα, διττόν δέ επινοούμενον: ουδέ γάρ μάχεσθαι δεί τώι λόγωι τήν έννοιαν. ου νοούμεν δύο, ομολογούμεν δέ ένα: τό γάρ οικονομίαι καί θαύματι συνημμένον ουδέ λόγος διίστησιν ουδέ έννοια. 

ει δέ τις επινοίαι διαστήσειε τό συνημμένον, διαλελυμένον ενόησε καί ψευδής η έννοια γίνεται, διαστήσασα <δηλονότι> τό συνημμένον αεί. δεί ούν συνομολογούσαν έχειν τώι λόγωι τήν έννοιαν. ένα λέγεις Χριστόν, τόν αυτόν θεόν καί άνθρωπον; ουκούν ένα καί νόει. ει δέ λέγεις μέν ένα, επινοείς δέ δύο, τώι λόγωι σου πολεμούσαν έχεις τήν έννοιαν. μή ούν λέγε δύο διαφοράι τινι διιστάμενα. ει γάρ ενοίς τώι λόγωι, μή τέμηις τήι εννοίαι: ει δέ τέμνεις ταίς εννοίαις, τήν ένωσιν ήρνησαι. μή ούν πρός φύσεις διισταμένας καταγάγηις τόν λογισμόν, θεού τήν άκραν θαυματουργήσαντος ένωσιν. 

πίστευε τώι θαύματι καί μή ερεύνα λογισμοίς τό γενόμενον. μή καταλύσηις τό θαύμα, ευρείν τόν λόγον φιλονεικών: ου γάρ μένει τό θαύμα ού ο λόγος γνωρίζεται. ει τού γενομένου γνώριμος ο λόγος, ουκέτι σημείον ουδέ θαύμα τό γεγονός: ει δέ σημείον καί θαύμα, καταλιπών λογισμούς τήν πίστιν ανάλαβε, ομολογών ένα κύριον 'Ιησούν Χριστόν καί θεόν καί άνθρωπον τόν αυτόν ουδέ επινοίαις ουδέ λογισμοίς διιστάμενον, ίνα μή τά ενωθέντα λογισμοίς διαστήσαντες οικονομίαν σωτήριον αρνησώμεθα. ει γάρ ένωσις θεού καί ανθρώπου διά τής οικονομίας γνωρίζεται, ο τήν ένωσιν διαστήσας τήν οικονομίαν ηρνήσατο. πιστεύσωμεν ούν τής οικονομίας τοίς θαύμασιν, ίνα πιστευθείς ο Χριστός τοίς ομολογούσι ταύτην τήν χάριν βασιλείαν ουρανών δωρήσηται, ής γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν χάριτι τού Χριστού, ώι η δόξα εις τούς αιώνας. αμήν.

Οπως βλέπετε κι εσείς πουθενά δεν αναφέρει ο Θεόδοτος "Πίστευε και μην Ερευνάς" έτσι εντελώς αόριστα και χωρίς αυτή η φράση να δένει στο κείμενο που σας παρέθεσα το οποίο αναφέρει: "Πίστεψε στο θαύμα και μην ερευνάς το πως έγινε " δηλαδή κάτι εντελώς άσχετο με το να πιστεύεις ότι σου λένε χωρίς να αναζητάς την αλήθεια μέσα από τις γραφές. Αυτό είναι σαφές!

Επίσης, ο Μέγας Αθανάσιος ο Θεολόγος στο Προς Αντίοχον άρχοντα, PG 28,600) είπε:

…Πίστευε είς πατέρα, μη ερευνήσεις δε το πράγμα. Προσκύνει τον Υιόν, μη πολυπράγμων την αυτού γέννησιν. Ανυμνεί το πνεύμα το Άγιον, μη εκζητών το της Αγίας Τριάδος μυστήριον.

Ούτε σε αυτό το σημείο αναφέρεται ολοκληρωμένο ως λέξη το "Πίστευε και μην Ερευνάς" αλλά λέει: Πίστεψε στον Πατέρα, και μην ψάχνεις το πως και γιατί, δηλαδή αυτό το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις όσο τουλάχιστον βρίσκεσαι στον ψεύτικο και προσωρινό κόσμο.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην παραβολήν περί συκής, PG 59,584):

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα. Πιστεύω, ουκ ερευνώ…ού διώκω το ακατάληπτον…ού μετρώ το αμέτρητον.

Κι εδω συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Πιστεύω στον ένα Θεό πατέρα που ελέγχει τα πάντα. Πίστεύω, δεν ψάχνω κάτι που δεν μπορώ να κατανοήσω και δεν μετράω αυτό που δεν μπορώ να μετρήσω.

Ο Εφραίμ ο Σύρος Περί τους καταζητούντας του Υιού την φύσιν, 205:

…Πίστευε, μή ερευνών…ο Θεός ο Πατήρ έπεμψε τόν μονογενή Υιόν…εσαρκώθη εν μήτρα τής αγίας Παρθένου, καί ετέχθη εξ αυτής εκ Πνεύματος Αγίου, έχε πληροφορίαν εις τήν καρδίαν σου… θεωρών ειλικρινώς εν οφθαλμοίς πίστεως αυτά τά πεπραγμένα καί ίδε τόν Κύριον εν οφθαλμοίς καρδίας…

Πίστευε αλλά μην ψάχνεις ... ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιόν του να δημιουργηθεί ως Θεάνθρωπος στην μήτρα της Αγίας Παρθένου και να γεννηθεί από εκείνη μέσω του Αγίου Πνεύματος.

Το συμπέρασμα λοιπόν που βγάζουμε διαβάζοντας τα αποσπάσματα από τα παραπάνω κέιμενα είναι ότι γράφτηκαν από Αγίους για να μας υπενθυμίσουν ότι είναι αδύνατον να προσπαθούμε να αντιληφθούμε το ακατάλυπτο του Πατέρα - Θεού.

Το "Πίστευε και μη Ερεύνα" καταρρίπτεται λοιπόν, ως μια ανύπαρκτη φράση η οποία έχει συνταχθεί και χρησιμοποιείται από τους σκοταδιστές, και που σαφώς δεν υφίσταται σε κανένα Ευαγγέλιο και δεν έχει λεχθεί σε κανένα πατερικό κείμενο και προπάντων απο τον ίδιο τον Χριστό.

Επίσης, μια από τις μεγαλύτερες απάτες της Νέας Τάξης Πραγμάτων ήταν να μετονομάσει το κάθε πιστεύω ενός λαού ως θρησκεία. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που πιστεύει σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι ενα άγαλμα, είτε ένας άνθρωπος, ενα ζώο η όποιο άλλο αποκύημα φαντασίας αυτομάτως ορίζεται ως θρησκεία.

Δεν έχει σημασία πόσος κόσμος πιστεύει αυτό το κάτι, αλλά ότι κι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμπεριλαμβανόμαστε ως μια μάζα ανθρώπων που πιστεύουν κι αυτοί απλά σε μια επινόηση μέσα στο συνονθύλευμα της λέξης Θρησκεία.

Πιστεύω, ότι το "Πίστευε και μη Ερεύνα" θα μπορούσε να ταιριάξει γάντι για τις υπάρχουσες θρησκείες οι οποίες πολλές φορές επικαλούνται τον Θεό για να σκοτώνουν στο όνομα του, επειδή αυτοί που τις δημιούργησαν έχουν θέσει τιμωρητικούς όρους σε όσους τον αμφισβητήσουν, ακόμη κι αν αυτός ο Θεός είναι ενας αιμοσταγής σφαγέας. 

Οπότε πίστευε, και μην ερευνάς. Απλά θα παρατηρείς αυτούς που σφάζουν και σκοτώνουν στο ονομά του Θεού χωρίς να ψάχνεις πως μπορεί ο θεός στην θρησκεία σου ενω παρουσιάζεται ότι αγαπάει και προστατεύει όλο τον κόσμο από την άλλη να σου λέει ότι αν είσαι αλλόθρησκος η ποινή σου είναι θάνατος.


Πίστευε, και μην ερευνάς, διότι αν ερευνήσεις και μάθεις ποιά είναι η αλήθεια και τι σου κρύβουν πίσω από αυτό που πιστεύεις, δεν θα είσαι πλέον ελεγχόμενος, θα μας ξεφύγεις και δεν θα σε έχουμε δέσμιο και φυλακισμένο σε μια ουτοπία.

atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger