Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

17 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΥΡΟΣ Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ

Ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες αὐτοὺς οἱ τρεῖς πρῶτοι κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, οἱ δὲ λοιποὶ ἀπὸ τὴν Ἀπολλωνιάδα τῆς Ἰλλυρίας καὶ ἄθλησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Νουμεριανοῦ (283 – 284 μ.Χ.). Ὁ Ἴσαυρος ὑπῆρξε διάκονος στὴν Ἀθήνα, ἀφοῦ δὲ παρέλαβε καὶ τοὺς ἀσπασθέντας τὸ Χριστιανισμὸ συμπολίτες του Βασίλειο καὶ Ἰννοκέντιο, εὑρῆκαν ἐντὸς σπηλαίου κρυπτόμενους τοὺς ἐπίσης Χριστιανοὺς Φήλικα, Ἑρμεία καὶ Περεγρίνο, μὲ τοὺς ὁποίους, ἀδελφωθέντες, ἐζοῦσαν φυλάττοντες τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ μοχθοῦντες πρὸς ἐξάπλωση τῆς Χριστιανικῆς ἀλήθειας. Καταγγελθέντες στὸν ἔπαρχο Τριπόντιο, συνελήφθησαν, ἀρνηθέντες δὲ νὰ ἀποκηρύξουν τὴ Χριστιανικὴ πίστη τους, οἱ μὲν Φῆλιξ, Ἑρμείας καὶ Περεγρίνος ἀποκεφαλίσθηκαν ὑπ’ αὐτοῦ, ὁ δὲ Ἴσαυρος καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεστάλησαν πρὸς τὸν υἱὸ τοῦ Τριποντίου Ἀπολλώνιο, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τοὺς ἐβασάνισε ἀνηλεῶς, τοὺς ἀπέκοψε, τὸ 284 μ.Χ., τὶς κεφαλές.


Σήμερα τιμοῦνται και οἱ Ἅγιοι:
Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ οἱ Μάρτυρες ,  Ἀντίδιος ὁ Ἱερομάρτυρας ,  Μοντανὸς ὁ Μάρτυρας ἐξ Ἰταλίας ,  Ἀλβανὸς ὁ Πρωτομάρτυρας ἐκ Βρετανίας , Φιλονίδης ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κουρίου ,  Ἰωσὴφ ὁ Ἀναχωρητής ,  Πιώρ ,  Ὑπάτιος ὁ ἐν Ρουφιαναῖς ,  Βησσαρίων ὁ Ἀναχωρητής ,  Ἄβιτος ,  Ἰμέριος Ἐπίσκοπος Ἀμελίας ,  Νέκταν ὁ Ὁσιομάρτυρας ,  Ἀδούλφιος καὶ Βοτούλφιος ὁ Ὁμολογητής , οἱ αὐτάδελφοι ,  Γουνδούλφιος Ἐπίσκοπος Γαλλίας ,  Ἐρβέος ὁ ἐν Γαλλία ,  Σάλβα ὁ Μάρτυρας ἐκ Γεωργίας ,  Ἰσαάκ, Κλήμης, Κύριλλος, Νικήτας καὶ Νικηφόρος ἐκ Ρωσίας ,  Ἀνανίας ὁ εἰκονογράφος


synaxarion

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger