Εκτακτο Δελτίο

ΥΓΕΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ILLUMINATI

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΑΤΖΕΝΤΑ 21

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν αλλά και στήριξαν τους Έλληνες και εξακολουθούν να τους στηρίζουν είναι  οι προφητείες που μιλούν για τα γεγονότα που ήδη έχουμε ζήσει αλλά και θα ζήσουμε στο μέλλον .

Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
25 Ιουλίου 2014

 Υπάρχουν λοιπόν διάφορες  προφητείες που μιλάνε ακόμα και για τον Χριστό πολύ πρίν Αυτός έρθει αλλά και για πολλά θέματα τα οποία μιλάνε ακόμα για τους Νεφελίμ και για την εκστρατεία του Αλέξανδρου αλλά και για την επερχόμενη εκστρατεία του Πολέμαρχου και για όσα θα γίνουν μετά από αυτήν.

Όμως αρκετές φορές , οι προφητείες παρουσιάζονται διαφορετικές απ΄ότι πράγματι είναι κυρίως στο διαδίκτυο είτε γιατί θέλει το σύστημα που ελέγχει τον κόσμο να παραφράζονται λόγια σημαντικά που αναφέρονται μέσα σε αυτές , είτε γιατί φαίνονται λειψές καθώς αυτοί που τις ανέβασαν δεν έχουν το πρωτότυπο κείμενο παρά μόνο αποσπάσματα κάνοντας έτσι πολλούς να μην έχουν την συνολική εικόνα γι αυτά τα οποία γράφονται μέσα στο πραγματικά χειρόγραφα .

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αρκετά ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται κάπως αλλιώς απ΄ότι έχουν πράγματι γραφτεί στα κείμενα αλλά επιλέξαμε να σταθούμε σε ένα από τα πιο βασικά κι αυτό αφορά την ύπαρξη του Μαρμαρωμένου Βασιλιά , τον άρχηγο δηλαδή που όπως λένε τα κείμενα που έχουμε στα χέρια μας , θα δωθεί στους Έλληνες και ο οποίος θα κυβερνήσει από την Κωνσταντινούπολη τον κόσμο στην χιλιόχρονη ειρήνη που θα έχει ο κόσμος , όπως λέει η Αποκάλυψη , όταν τελειώσουν τα γεγονότα αναφορικά με την έξοδο των Νεφελίμ και την ήττα τους στην παγκόσμια εκστρατεία που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν.

Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα , καθώς αφού η ιστορία έγινε θρύλος , ήρθε στην εποχή μας , αλλαγμένη καθώς λόγω του όγκου του προφορικών παραδόσεων δεν γνώριζε ο κόσμος τι ισχύει και τι δεν ισχύει για τον Βασιλιά των Ελλήνων που όπως λένε οι ιστορίες μέσα σε τάφο περιμένει την ώρα που θα εμφανιστεί και πάλι στο προσκήνιο.

Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.

Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς λοιπόν , δεν είναι ο ... Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αλλά πρόκειται για τον Πολέμαρχο του Θεού , αυτόν δηλαδή που αποστέλλεται δηλαδή για να διορθώσει τις ατασθαλίες των Νεφελίμ και των Δαιμόνων και που θα νικήσει τους ανόμους στην εκστρατεία που θα γίνει όπως προαναφέραμε ήδη.

Όσο για την ιδιότητα του Μαρμαρωμένου που του δίδεται , του δώθηκε καθώς ο Πολέμαρχος όταν δεν βρίσκεται σε αποστολή , βρίσκεται σε στάση , δηλαδή  αν θέλετε σε ακινησία  και το όνομα Ιωάννης που αναφέρεται οφείλεται στο ότι το πρώτο όνομα αυτού που εξελίχθηκε στο τέλος στον Πολέμαρχο είναι το Ιωάννης.

Όπου βλέπουμε λοιπόν σε αρχαία κείμενα και χειρόγραφα να αναφέρεται ο Ιώαννης να ξέρουμε ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για τον Πολέμαρχο του Θεού ο οποίος θα ορίσει ένα άτομο να κυβερνήσει τον κόσμο όταν τελειώσουν όσα έχουμε δει σε άλλα άρθρα.

Ο αρχηγός των Ελλήνων λοιπόν που δεν είναι αυτός που φαίνεται μέσα από θρύλους κυρίως μετά την εποχή της Άλωσης αναφέρεται μέσα σε πολλά χειρόγραφα αποσπάσματα από τα οποία θα δώσουμε αμέσως παρακάτω.

Η πρώτη πηγή βρίσκεται σε χειρόγραφο το οποίο αναφέρεται στην προφητεία κάποιου Αγίου Ανδρός πρός τον βασιλέα Μανουήλ Παλαιολόγο και μιλά για την εκστρατεία των Ελλήνων στο μέλλον με αρχηγό τον Πολέμαρχο κατά των ανόμων , μέχρι τις πύλες που έκλεισε ο Αλέξανδρος ( άλλη μια αναφορά λοιπόν στις Πύλες που έκλεισε τους αρχαίους θεούς ο Μακεδών Βασιλιάς) και για το πως μετά θα φτάσουν αφού γυρίσουν όλον τον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη ώστε αυτή να ελευθερωθεί .

Ακολουθεί το απόσπασμα από το χειρόγραφο με τίτλο. Προφητεία αγίου ανδρός λεχθείσα τω ευσεβεστάτω βασιλεί Μανουήλ του Παλαιολόγου εν έτει αριγ΄. 1113. Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και της μελλούσης γενέσθαι ελευθερίας αυτής και περί συντελείας κόσμου:

Τότε ο βασιλεύς ερεί αυτοίς,πατέρες και αδελφοί ημέτεροι ,καλόν εστί κατά των εναντίων βαρβάρων εκστρατεύσαι ημάς,όπως και τον Τίμιον Σταυρόν υψώσωμεν , και των ημετέρων το αίμα εκδικήσωμεν. Τότε άπαντες μια φωνή ερούσιν αυτό,το σόν θέλημα γενέσθω, ω δέσποτα, και ότι φωνή Θεού ελαλήθη εν τω στοματί σου,το σόν θέλημα γενέσθω,ω Δέσποτα , και ότι φωνή Θεού ελαλήθη είς σέ. Τότε ο βασιλεύς, αναστάς και πάς ο λαός μετ`αυτόν,κατά των Ισμαηλιτών πορευθήσονται . Και τότε έστιν ιδείν πληρούμενον τον λόγον της ωδής Μωυσέως ανθρώπου του Θεού. Ότι είς διώξεται χιλίους ,και δύω μετακινήσωσι μυριάδας. Έως δε των Βακθίων Πυλών(1) άς ο Βασιλεύς Μακεδών Αλέξανδρος έκλεισε καταδιώξεται αυτούς.

1) Βαυκακίαι πύλαι ονομάσθησαν από το Καυκάσιον όρος,καί Βακθίαι. Τουρκιστί λέγεται Τιμίρ Καπί. Εκεί είναι το Τουρκιστάν , όθεν εξήλθοντο πρώτον οι Τούρκοι , ενωθέντες με λοιπά μιαρά έθνη κατέδραμον και υπέταξαν την Ασίαν,και λοιπά. Τότε ερεί ο Βασιλεύς ,ότι οι Ισμαηλίται του λοιπού ανάρρωσιν ουκ έχωσιν , και ου μόνον Τούρκοι , αλλά και Σαρακινοί,και Τάταροι του μεγάλου Μογόρ (κατά την προφητείαν Ιεζεκιήλ) και άραβες,και Μύδοι , και Πέρσαι,και Ινδοί υπόσπονδοι τω Βασιλεί γενήσονται,ως προφητεύει Ιεζεκιήλ λέγων. Ότι απολέσω το τόξον μου εκ της χειρός σου της αριστεράς Γώγ,και τα τοξεύματα σου εκ της δεξιάς σου Μαγώγ , και καταβαλώσα επί τα όρει Ισραήλ και πέσει ου και πάντες οι περί σέ, και τα έθνη μετά σου,και δοθήσεσθε εις πλήθη ορνέων και θηρίων της γής, και συνάξωσι τα κύθλα σου εν τω πολυανδρίω Μαγώγ , και εν επτά μηνιαίω , καθαρισθήσεται η γή και τα εξηγή όρα είς τον Ιεζεκιήλ. Τότε ερεί ο Βασιλεύς, στραφέντες επανέλθωμεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν.

Επίσης μέσα στο χειρόγραφο αναφέρεται η πραγματική σημασία του ονόματος Ιωάννης αλλά και το γεγονός ότι όσοι πεθάνουν χωρίς να λάβουν το χάραγμα θα αναστηθούν την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου.

Λέει το κείμενο.

Μετά δε την συμφοράν εκείνην , τότε άγγελος Κυρίου εξ ουρανού καταβήσεται  δια νεύσεως Θεού , έχων εν τη χειρί αυτού σκήπτρον βασιλικόν και ξίφος του αγιωτάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου , και στέψει τον ειρηνικόν Βασιλέα , ού το όνομα , εν με τη αρχή το ιώτα έχει , εν δε τω τέλει το σίγμα.

Ός και αυτός μέσον πάντων εστίν εν τω πολέμω , δώσει δε αυτώ ο άγγελος το σκήπτρον , και το ξίφος και καλέσει αυτόν ελεήμονα.

Ερεί δε αυτώ , ανδρίζου και ίσχυει και νίκα τους εχθρούς του Ιησού και των αγίων αυτού μαθητών , κηρύττων πάσι το άλφα και ωμέγα ( το όνομα τούτο του Βασιλέως Ιωάννης δηλοί , το μεν αρκτικόν Ιώτα και το τελικόν σίγμα , το Ιησούς.

Το δε ωμέγα , δηλοί τας δύο φύσεις του θεανθρώπου Ιησού.

Το άλφα δηλώνει τον ένα τριάδι Θεόν.


Τα δε δύο νι δηλοί εκατόν έτη , το δε ήτα τον όγδοον αιώνα της μελλούσης απεράντου βασιλείας του Κυρίου , οπού και μέλλει να αναλάμψει μετά την νύκτα του πλάνου Αντιχρίστου σαθράς βασιλείας.


Ένα άλλο απόσπασμα σχετικά με αυτό το θέμα βρίσκεται στο κείμενο του Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού από το οποίο και ακολουθεί κείμενο:

Δια τούτο νύξας επεγερεί τον βασιλέα των Ελλήνων επ΄αυτούς, και εξολοθρεύσει αυτούς , και τέκνα αυτών πυρί αναλώσει , και αυτοί παραδεδομένοι εις τας χείρας αυτού εμπρησμώ βιαιοτάτω παραδοθήσονται. Και αποκαταστήσεται όλον το Ιλλυρικόν τη Βασιλεία Ελλήνων , κομίσει δε η Αίγυπτος τα πάντα αυτής . Και θέσει την δεξιάν αυτού επί την θάλασσαν , και ημερώσει τα ξανθά γένη , και ταπεινώσει τους εχθρούς αυτού υπό τους πόδας αυτού , και το σκήπτρον αυτού έτη έξ πρός τοις τριάκοντα στήσεται. Το δε δωδέκατον έτος της βασιλείας αυτού κίνσοι και δόμα ου λήψεται ,αλλ΄αναστήσει Ναούς Αγίους και ανοικοδομήσει συντετριμμένα θυσιαστήρια και ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις ουαί εσταί ούτε ο αδικών ούτε ο αδικούμενος.

Και αναφέρεται επίσης εκτός από αυτά σε πάρα πολλές ακόμα πηγές  όπως είναι  η προφητεία που βρέθηκε χαραγμένη στον τάφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ερμηνεύτηκε από τον Πατριάρχη Σχολάριο.

Λέει λοιπόν το κείμενο και αυτά είναι λόγια του Θεού σύμφωνα με το κείμενο πρός τους Έλληνες:

Στήτε στήτε μετά φόβου , σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη , άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον τούτον έξετε Δεσπότην , φίλος γαρ εμός υπάρχει και αυτόν παραλαβόντες θέλημα εμόν πληρούται.


atheatignosi

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

«ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ» ΙΑΠΩΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Σε ένα δοκίμιο που απευθύνεται στους συναδέλφους του, ο Ιάπωνας γιατρός Σίγκερου Μίτα εξήγησε γιατί πρόσφατα μετακόμισε μακριά από το Τόκιο για να επαναξεκινήσει την πρακτική του στη δυτική Ιαπωνία.

Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
24 Ιουλίου 2014


Πιστεύει ότι το Τόκιο δεν είναι πλέον ασφαλές να κατοικήσει λόγω της ραδιενεργού μόλυνσης που έχει προκληθεί από τις διαρροές στις 11 Μαρτίου του 2011 στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα.

Το δοκίμιο, με τίτλο «Γιατί άφησα το Τόκιο;" δημοσιεύθηκε στο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου Ιατρών στην Kodaira του Τόκιο.

Οι Δοκιμές εδάφους αποδεικνύουν τη μόλυνση

Ο Δρ Μίτα ανοίγει το δοκίμιό του με την απόφασή του να φύγει, σημειώνοντας ότι είχε μεγάλη ιστορία ως γιατρός στο Τόκιο.

«Εκλεισα την κλινική το Μάρτιο του 2014, η οποία είχε εξυπηρετήσει την κοινότητα Kodaira για περισσότερο από 50 έτη, από τη γενιά του πατέρα μου, και έχω ανοίξει μια νέα κλινική Μίτα στην πόλη της Οκαγιάμα στις 21 Απριλίου».

Ο Δρ Mita σημειώνει ότι, για τα προηγούμενα 10 έτη, εργαζόταν για να πείσει την κοινοτική κυβέρνηση του Τόκιο να έχουν απόθεμα από χάπια ιωδίου για να τα διανείμουν στον πληθυσμό σε περίπτωση ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Η ανησυχία του Δρ Mita's ήταν ότι ένας σεισμός θα προκαλούσε διαρροή στον πυρηνικό σταθμό Χαμαόκα. 

Εντούτις, όλα του τα αιτήματά απορρίφθηκαν κάτω από τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να περιμένουν ένα τέτοιο ατύχημα.

atheatignosi

Ο ΚΛΥΔΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΝΗΟΣ

Η Αθέατη γνώση αποκαλύπτει την προφητεία του εξ Αυγούστης της Γερμανίας σοφωτάτου επισκόπου Ροδόλφου το έτος 1623 επιγραφομένη << ο κλυδωνισμός της μυστικής Νηός>>.

Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
24 Ιουλίου 2014
Η άγνωστη αυτή προφητεία από το Αγιο Ορος, που έφερε στο φώς ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, ανήκει στον Επίσκοπο Γερμανίας Ροδόλφο όπου περιγράφει σε επτά άρθρα αυτά που θα συνέβαιναν τον 19ο αιώνα σχετικά με το μέλλον των εθνών την απελευθέρωση της ελληνικής φυλής και από ποιό έθνος πρέπει να προσδοκά την βοήθεια και την απελευθέρωση της.

ΑΡΘΡΟ Α: Επί μεσούντος του δεκάτου εννάτου αιώνος στάσις απανταχού της Ευρώπης, μάλλα εν τω βασιλείω της Γαλλίας

ΑΡΘΡΟ Β: Εν Ελβετία, Ιβηρία, Γαλλία και Ιταλία δημοκρατίαι συγκροτηθήσονται βασιλείς και άρχοντες, εκκλησιαστικοί και (άρχοντες) μοναχοί τα εαυτών κοινόβια εγκαταλείψουσι, λοιμοί και λιμοί, σεισμοί κατά τόπους, εμφύλιοι πόλεμοι εθνών, παραβιασμοί συνθηκών, ερημώσεις πόλεων και χωριών, και εν τω ουρανώ φανήσονται σημεία πολλά.

ΑΡΘΡΟ Γ: Η Ρώμη απολέσει το εαυτής σκήπτρον εκβιασθείσα υπό της ψευδοφιλοσοφίας.

ΑΡΘΡΟ Δ: Ο Πάπας αιχμάλωτος του Θεού, και φόρου υποτελής, η εκκλησία γενήσεται αφαιρεθείσα. Μετ΄ολίγον πάπας ουκ έστι.

ΑΡΘΡΟ Ε: Ηγεμών δε αρκτώος μετά μεγάλου στρατού, την Ευρώπην άπασαν πατάξει, τας δημοκρατίας ανατρέψει, και τους αποστάτας τούτους εξολοθρεύσει.

ΑΡΘΡΟ ΣΤ: Το ξίφος του ηγεμόνος τούτου, το κινηθέν εκ Θεού, θέλει υπερασπίσει εντόνως την εκκλησίαν του Χριστού, και της ορθοδόξου πίστεως υπέρμαχος γενήσεται και την βασιλείαν των Μωαμεθανών υποτάξει τη ορθοδόξω πίστει.

ΑΡΘΡΟ Ζ : Νέος ποιμήν τελευταίος οριστικής εκκλησίας εκ του Αιγιαλού ελεύσεται μετά ουρανίου σημείου, έχων εν τη καρδία αυτού απλότητα και δδασκαλίαν χριστιανικήν και ειρήνη έστε τω κόσμω. αμήν.

atheatignosi

ΣΥΝΕΤΡΙΒΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΑΛΓΕΡΙΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Τελικά η πτήση της Air Algerie που εξαφανίστηκε καθ 'οδόν από την Μπουρκίνα Φάσο στο Αλγέρι με 116 άτομα επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων 50 Γάλλων υπηκόων συνετρίβη, δήλωσε η επίσημη Αλγερινή αεροπορία.


Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
24 Ιουλίου 2014

Το Swiftair MD-83 εξαφανίστηκε 50 λεπτά μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο.

Η ανιψιά του Φιντέλ Κάστρο Μαριέλα Κάστρο ήταν μεταξύ των 110 επιβατών επί του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο »έκανε παράκαμψη λόγω του φόβου που πετούσε σε καταιγίδα πάνω από το βόρειο Μαλί»

Το πλήρωμα ανησύχησε επίσης ότι μπορεί να συγκρουστεί με ένα άλλο αεροσκάφος, σύμφωνα με πηγές των αερογραμμών της εν λόγω εταιρείας.

Ο εναέριος χώρος του Μάλι βαθμολογείται ως «υψηλού κινδύνου» περιοχή από τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, λόγω του εμφυλίου πολέμου.

atheatignosi

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΦΟΡΟΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. : ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), δεν φορολογεί μόνο τα άδεια διαμερίσματα αλλά και τα μπετά.

Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
23 Ιουλίου 2014Αυτός ο φόρος ουσιαστικά είναι διπλός κι ας ονομάζεται ενιαίος. Είναι ένας πρώτος φόρος ανα ακίνητο ξεχωριστά, και στη συνέχεια είναι ένας δεύτερος φόρος για όσους ξεπερνούν σε αντικειμενική αξία τις 300.000 ευρώ στο σύνολο της περιουσίας.

Οι ιδιοκτήτες των αστικών ακινήτων και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν κενά ακίνητα τα οποία ως μη ρευματοδοτούμενα δεν πλήρωναν το χαράτσι παρά μόνο τον ΦΑΠ. τώρα θα πληρώσουν έναν διπλό φόρο.

Και δεν είναι μόνο το άδειο σπίτι, είναι το άδειο κατάστημα, το ξενοίκιαστο κατάστημα επί σειρά ετών, το ξενοίκιαστο άδειο γραφείο, η αποθήκη και οποιοδήποτε άλλο κτήριο που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει ούτε ενοικιαστή ούτε αγοραστή.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προτείνει μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τα κενά ακίνητα, που δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στους ιδιοκτήτες τους, αλλά δεν γνωρίζει ότι πίσω από όλους αυτούς τους φόρους κρύβεται η Ατζέντα 21 που θέλει να αφανίσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Από αυτό τον φόρο έρχεται αυτόματα ακόμη μια ύπουλη εφαρμογή της Ατζέντας 21, που έχουμε μιλήσει άπειρες φορές στην Αθέατη γνώση και που ενεργοποιήθηκε εν καιρό Τρόικας, διότι πως αλλιώς θα μπορούσε ο Ελληνικός λαός να υποταχθεί στις προσταγές αυτού του εξαμβλώματος που ονομάζεται Ατζέντα 21.

Πίσω από τους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα δεν κρύβεται ούτε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε ο Πρωθυπουργός. Ολοι οι δημοσιογραφίσκοι πιπιλίζουν την καραμέλα ότι υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση που υποδουλώνεται στις προσταγές της Τρόικα, που ουσιαστικά είναι από τους τελευταίους κρίκους της αλυσίδας αφού πρίν από αυτήν κρύβεται ο ΟΗΕ και η Ατζέντα 21, που πίσω από αυτήν βρίσκεται η Λευκή Αδελφότητα που διοικείται από τον Σαμαέλ. 

Τρέχα γύρευε δηλαδή!

Αντε να πείσεις τώρα όλους αυτούς τους γκοίμ που περιμένουν να γίνουν εκλογές για να διώξουν την όποια κυβέρνηση ελπίζοντας από τα κόμματα και τους πολιτικούς ότι θα αλλάξει κάτι.

Θέλουν να διώξουν τον προδότη Σαμαρά και να βάλουν το ψευτοαριστερό τσουτσέκι τον Τσίπρα, που αυτός θα είναι ακόμη πιό σκληροπυρηνικός αφού ως αριστερός θα ακολουθήσει με μεγαλύτερο φανατισμό τη νοοτροποία της Λευκής Αδελφότητας.

H Ατζέντα 21 των Ηνωμένων Εθνών είναι το σχέδιο δράσης που θα υλοποιηθεί σε όλο τον κόσμο και οχι μονο στην ελλάδα για την απογραφή και τον έλεγχο ολόκληρης της γης, όλο το νερό, όλα τα ανόργανα συστατικά, όλα τα φυτά, όλα τα ζώα,  όλες τις κατασκευές,  όλα τα μέσα παραγωγής, όλη την ενέργεια,  όλη την εκπαίδευση και  όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. 

Ενώ πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη για τις προσπάθειες «ειρήνευσης» του, λίγοι γνωρίζουν ότι έχουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές χρήσης γης που περιμένουν να δουν να εφαρμόζονται σε κάθε πόλη, νομό, κράτος και έθνος. 

Υπερ-φορολόγηση λοιπόν των επιχειρήσεων μέχρι να κλείσουν. Να μην υπάρχει καθόλου ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μπορείς να έχεις επιχείρηση, διότι οποιαδήποτε επιχείρηση μολύνει δήθεν το περιβάλλον. Γιατί το λένε αυτό; Διότι ο πραγματικός σκοπός τους είναι να μην υπάρχει μεσαία αστική τάξη, όλοι να γίνουν υπάλληλοι.

Να γίνει υπερ-φορολόγηση ιδιοκτησίας μέχρι να μην έχει κανείς σπίτι. Διότι όταν έχεις σπίτι, μολύνεις δήθεν το περιβάλλον. 

Τυχεροί όμως, δεν θα είναι όσοι αντέξουν τους φόρους αυτούς, διότι όπου νά΄ναι παίρνουν σειρά οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που θα κάνουν ελέγχους σε όλα τα σπίτια για να δούν ποιά είναι ενεργοβόρα ώστε να τα κρίνουν ακατάλληλα και να αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες τους να ξοδέψουν πολλές χιλιάδες ευρώ για να τα συμορφώσουν σύμφωνα με τις προσταγές της Ατζέντας 21.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή / και κτιριακό ή οικιστικό έργο με επιτόπου αυτοψία, ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και συλλογή κάθε χρήσιμου στοιχείου. 

Μετά από κάθε έλεγχο θα συντάσσεται από τον Επιθεωρητή Ενέργειας ή το Κλιμάκιο Επιθεωρητών, που θα διενεργούν τον έλεγχο, έκθεση ελέγχου και ανάλογα θα συντάσσει αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης ή μη της Παράβασης την οποία υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής.

Οπως καταλαβαίνεται, τα παλαιά σπίτια θα τα βγάλουν εντελώς ακατάλληλα και θα  μας αναγκάσουν όπως προείπα να ξοδέψουμε πολλές χιλιάδες ευρώ για να γίνουν κατάλληλα, διαφορετικά θα γίνεται κατάσχεση περιουσίας.

Με λίγα λόγια, το σχέδιο της Ατζέντας 21 καλεί τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τον έλεγχο όλης της χρήσης της γης και να μην αφήσουν καμία λήψης αποφάσεων στα χέρια των ιδιωτών κατόχων ιδιοκτησίας. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι δεν είναι καλοί διαχειριστές της γης τους και η κυβέρνηση θα κάνει καλύτερη δουλειά, αν αυτά είναι υπό έλεγχο. 

Ωστόσο, για να επιστρέψουμε στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., είναι απολύτως αδύνατον, για τους ιδιοκτήτες κενών ακινήτων, να πληρώσουν τον καινούργιο διπλό φόρο. Γιατί θα βρεθούν αντιμέτωποι και με πλειστηριασμό της περιουσίας τους αλλά και μπροστά στη πόρτα της φυλακής, και για να μην μπούνε φυσικά φυλακή, θα αναγκαστούν να παραδώσουν την ιδιοκτησία τους στο κράτος.

Καταλάβατε τώρα με ποιόν τρόπο θα πάρουν τα σπίτια μας;

Κι αφού τα πάρουν (θα μου πείτε) που θα μένουμε; στους δρόμους;

Φυσικά και όχι, αφού η Ατζέντα 21 προβλέπει περιορισμό των ανθρωπίνων όντων σε συγκεκριμένες περιοχές σε περιορισμένα σπίτια ολίγων τετραγωνικών, δηλαδή γκετοποίηση και απόλυτος έλεγχος των εντόπιων, αλλά και των μεταναστευόντων πληθυσμών, δημιουργόντας παράλληλα περιοχές no human zones (ζώνες χωρίς ανθρώπους).

atheatignosi

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΠΩΣ Η ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ένα από τα βασικά στάδια τα οποία απαιτούνται για να έρθει κι επίσημα ο Αντίχριστος ως ο ορισμένος βασιλιάς του κόσμου αυτού είναι το να χτιστεί ο Τρίτος Ναός του Σολομώντα μέσα στο κράτος του Ισραήλ.

Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
22 Ιουλίου 2014
Το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε από τους χαζάρους ουσιαστικά που είναι οι Γιουγκούρ Τούρκοι που ήρθαν χωρισμένοι σε δύο τμήματα από την έρημο Τάκλα Μακάν και χρησιμοποιήθηκαν ως το κύριο μέσο και όργανο για την Λευκή Αδελφότητα ώστε να κυριαρχίσει στον κόσμο και ως το χρώμα της σημαίας του έγινε το άσπρο και το μπλέ τα χρώματα δηλαδή της Λευκής Αδελφότητας και η εξάλφα που στα έξι άλφα της ταιριάζουν τα γράμματα της λέξης Σαμαέλ.

Το σχέδιο αυτό για να γίνει το κράτος αυτό είναι πάρα πολύ παλιό και πρίν το 1800 κάτι που φαίνεται σε πολλά κείμενα μα βασικότερα στο χειρόγραφο με τίτλο Επιβουλή Κατά Ορθοδόξων του Κοσμά Φλαμιάτου που παραδώθηκε στον Δημοσθένη Λιακόπουλο και φαίνεται ξεκάθαρα μέσα σε αυτό κι ότι το σχέδιο για να γίνει ένα νέο κράτος για τους Εβραίους ήταν έτοιμο πολύ πρίν αυτό δημιουργηθεί αλλά και ότι οι Εβραίοι αποτελούν ουσιαστικά θύματα των Αδελφοτήτων του Σκότους .

Ας δούμε συγκεκριμένα τα λόγια μέσα από το χειρόγραφο μαζί με κάποια σχόλια που μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτά.

Ακολουθεί το απόσπασμα.

Αυτή δε η πολιτική ξεκίνησε και έχει για συμμάχους της  σ΄αυτήν την επιβουλή  και όλους τους απανταχού επίσημους Εβραίους , οι οποίοι συνεισφέρουν πολλά χρήματα στο ταμείο της Αγγλίας λόγω του ότι πρόκειται να καταργήσει τις ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες του χριστιανισμού , όπως αυτή διατείνεται , την εξουσία και την επιρροή των Παπών , των Επισκόπων , των Πατριαρχών και των υπολοίπων κληρικών και λόγω του ότι δίνει απατηλές υποσχέσεις ότι θα ανεγείρει τον Ναό του Σολομώντος και θα συστήσει Εβραικό κράτος στην Παλαιστίνη.

Σχόλια πάνω στο κείμενο από τον Δημοσθένη Λιακόπουλο

Την επιβουλή , το σχέδιο δηλαδή , δεν το έφτιαξαν οι Εβραίοι , αλλά η Ελίτ χρησιμοποιεί τους Εβραίους που είναι σκορπισμένοι όπου Γης και χρησιμοποιεί τα χρήματά τους που τα έστελναν στην Αγγλία καθώς εκείνη την εποχή η Αγγλία ήταν το όργανο προώθησης των σχεδίων της Λευκής Αδελφότητας.

Το σημερίνο όχημα προώθησης του παγκόσμιου σχεδίου είναι οι ΗΠΑ.

Το κοινό χαρακτηριστικό της Αγγλίας και των ΗΠΑ που οι ΗΠΑ το έχουν πολύ εντονότερο , είναι το ότι από τον υπόλοιπο κόσμο τις χωρίζει θάλασσα και είναι ως εκ τούτου πιο ασφαλείς σε σχέση με την Γερμανία ή την Γαλλία για παράδειγμα στις οποίες ένας στρατός μπορεί οδικώς να μπει μέσα.

Λέει επίσης ότι υπόσχεται να κάνει τον τρίτο ναό του Σολομώντα και θα τους ιδρύσει κράτος στην Παλαιστίνη πράγμα που έκανε τελικά.

Συνεχίζουμε όμως με το χειρόγραφο.

Πολλές φορές μάλιστα σε διάφορα μαντήλια σκεύη και υφάσματα δίνει οδηγίες και τυπώνεται σε αυτά η ανακαίνηση του Ναού αυτού ενώ άλλες φορές υποκινεί και διαφημίζεται μέσω των εφημερίδων η ανάγκη και το χρέος για την σύσταση του Εβραικού κράτους .

Αυτό το τελευταίο γίνεται αφενός μεν για να δίνει ελπίδες στους Εβραίους , αφετέρου δε για να προκαλέσει σκάνδαλο σε όλες τις άλλες αυλές εναντίον της λεγόμενης Ελληνικής ανεξαρτησίας.


Σχόλιο:

Προσέξτε , λέει ότι την προπαγάνδα για την ίδρυση του Εβραικού κράτους την κάνουν για να δίνουν ελπίδες στους Εβραίους και να τους παίρνουν τα λεφτά αλλά και για να λένε ότι αφού δεν έχουν κράτος οι Εβραίοι γιατί να έχουν και οι Έλληνες.

Όπως είδαμε μέσα από το χειρόγραφο οι Εβραίοι αποτελούν θύματα των λαμογιών αλλά παράλληλα τους ίδρυσαν το κράτος τους με σκόπο να γίνει ο τρίτος ναός.

Καθώς όμως τα λαμόγια δεν κάνουν μάγκα κανέναν στο τέλος θα διώξουν τους Εβραίους από την περιοχή ώστε να έρθει σε εκείνο το μέρος ο Αντίχριστος.

atheatignosi
 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger