Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

25 ΙΟΥΝΙΟΥ: Η ΑΓΙΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ Η ΠΟΛΎΑΘΛΟΣ Ὁσιομάρτυς Φεβρωνία ἐμόναζε σὲ κάποιο μοναστήρι τῆς πόλεωςΝισίβεως τῆς Μεσοποταμίας μαζὶ μὲ τὴ θεία της Βρυαίνη καὶ τὴνἀδελφὴ Θωμαΐδαδιότι ὅλες οἱ ἄλλες μοναχέςἀφοῦἐπληροφορήθηκαν ὅτι ἔρχονταν στὴ μονὴ πρὸς σύλληψή τουςστρατιῶτες τοῦ ἡγεμόνος Σελήνου (288 μ.Χ.), κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦΔιοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ἐζήτησαν σωτηρία διὰ τῆς φυγῆς.Προσελθόντες δὲ οἱ στρατιῶτες τὶς ἀπήγαγαν πρὸς τὸν Σελῆνοὁποῖος καὶ ἐπέβαλε τὴν Ὁσία Φεβρωνία σὲ φρικότατα βασανιστήρια,ἀφοῦ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ νὰ δεχθεῖ ὡς σύζυγό της τὸν Λυσίμαχοἀνεψιὸ τοῦ ἡγεμόνοςΜὲ προσευχὲς καὶ πνευματικὴ ἀνδρείαἐπιθυμοῦσα νὰ γίνει «τῆς μελλούσης δόξης κοινωνὸς»ἐδέχθηκε τὸ μαρτυρικὸ δι’ ἀποκεφαλισμοῦ τέλος αὐτῆςτὸ 304 μ.Χ.
 Σύναξις αὐτῆς ἐτελεῖτο στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦποὺ εὑρισκόταν στὴν Ὀξεία.Σήμερα τιμοῦνται
και οἱ Ἅγιοι:
Διονύσιος κτίτωρ Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους ,  Ὀρέντιος, Φαρμάκιος, Ἔρως, Φίρμος, Φιρμίνος, Κυριακὸς καὶ Λογγίνος οἱ Μάρτυρες Εὐτροπία, Λεωνὶς καὶ Λιβύη οἱ Ὁσιομάρτυρες ,  Γαλλικανὸς ὁ Μάρτυρας ,  Πρόσπερος ἐξ Ἀκουϊτανίας τῆς Γαλλίας , Γαλλικανὸς ἐκ Γαλλίας , Μαρτύριος ,  Σίμων ,  Μεθόδιος ὁ ἐν Νηβρύτῳ τῆς Κρήτης , βοηθείας παρὰ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  Ἀδελβέρτος ὁ Ἀρχιδιάκονος , Δαβὶδ καὶ Εὐφροσύνη οἱ Ρώσοι , Θεόληπτος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας ,  Δομέτιος ὁ Διονυσιάτης ,  Προκόπιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐκ Βάρνας , Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀτταλείας ,  Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας τῆς Ὄπτινα

synaxarion

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger