Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΡΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΜΗ ΩΝ

Το Ευαγγέλιο για όσους φυσικά δέχονται τα λόγια του Χριστού , αναφέρει μέσα όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την σωτηρία μας.


Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
6 Ιουλίου 2015Η πήγή του άρθρου προέρχεται από στοιχεία που περιλαμβάνονται στον τόμο 35 του Δημοσθένη Λιακόπουλου Γιατί και πώς ζούν ανάμεσά μας - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, και Ερμητικά κείμενα - Λόγος Καθολικός του Ερμή του Τρισμέγιστου. Η επιμέλεια του άρθρου έγινε από τον Δημήτρη Παπαδούδη για την Αθέατη γνώση.

Μέσα λοιπόν στα πολλά που αναφέρονται μέσα εκεί , κάνει λόγο ο Χριστός και στον 
πνευματικό πατέρα των Φαρισαίων αλλά ακόμα και του αρχηγού του κακού και κοσμοκράτορα του κόσμου αυτού τον Σαμαέλ-Διάβολο.

Κατά Ιώαννην Ευαγγέλιο.

Ιω. 8,44  ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Ιω. 8,45  ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.


Εσείς από τον πατέρα του διαβόλου κατάγεστε και τις επιθυμίες του πατέρα σας εκτελείτε.

Εκείνος ανθρωποκτόνος ήτανε από την αρχή και την αλήθεια δεν παραδεχόταν διότι δεν υπάρχει αλήθεια μέσα του.

Όταν λέει τα ψεύδη του , για λογαριασμό του μιλάει καθώς ψεύτης είναι και ο πατέρας του.

Το ότι λέω εγώ την αλήθεια , εσείς δεν το πιστεύετε.

Βρισκόμαστε εδώ σε ένα από τα κορυφαία σημεία του Ευαγγελίου όσον αφορά κάποιον που ελάχιστα αναφέρεται στις γραφές και που συστηματικά έχει αποκρυβεί η ανυπαρξία του.

Το ότι ο Χριστός , λέει τους Φαρισαίους σατανικά όντα , πολύ λίγη σημασία έχει , μπροστά σε αυτά που αποκαλύπτονται και εντέχνως , ή από πλήρη άγνοια αποκρύπτονται από πολλούς μεταφραστές του Ευαγγελίου.

Το ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος είναι κάτι που το έχουμε για δεδομένο και αναφέρεται σε πολλά σημεία αλλά και αποτελεί μια από τις κεντρικές παραδοχές και γνώσεις της Ορθόδοξης πίστης.

Προσέξτε όμως ότι στην παράγραφο 8,44 ο ευαγγελιστής Ιωάννης , ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού που επελέγει για να γράψει την Αποκάλυψη και που επελέγε να προστατεύει σαν μητέρα του την Παναγία και ορίστηκε ως Άγιος από τον ίδιο τον Χριστό , όταν ήτανε πάνω στον Σταυρό του μαρτυρίου , χρησιμοποιεί σαφή γλώσσα και λέει ότι μιλά για δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Δηλαδή λέει σε δύο σημεία στην παράγραφο 8,44.

ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ.

Δηλαδή λέει στους Φαρισαίους ότι ο πνευματικός τους πατέρας και ηγέτης είναι ο ίδιος με τον πνευματικό καθοδηγητή του διαβόλου.

Επίσης στο τέλος της 8,44 λέει.

ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Ενώ δηλαδή πρίν μιλάει για τον διάβολο και λέει ότι είναι ανθρωποκτόνος και ψεύτης , στο τέλος επανέρχεται και ξαναναφέρεται  στο άλλο άγνωστο πρόσωπο το οποίο είναι ο πνευματικός πατέρας του διαβόλου.

Ξαναλέω. Δύο φορές αναφέρεται στο άγνωστο πρόσωπο που το αποκαλεί πατέρα του διαβόλου.

Ο λεγόμενος ως πατέρας του διαβόλου αναφέρεται και σε άλλα κείμενα και είναι ο ΜΗ ΩΝ.

Ένας από τους πολλούς που αναφέρεται σε αυτό το πρόσωπο αν μπορούμε να το θέσουμε είναι και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος του οποίου  αποσπάσματα από τα κείμενα του θα δούμε αμέσως τώρα.

 – ῾Ο οὖν θεὸς τί ἐστιν;

 – ῾Ο μηδὲ ἓν τούτων ὑπάρχων, ὢν δὲ καὶ τοῦ εἶναι τούτοις αἴτιος
καὶ πᾶσι καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ὄντων πάντων.
οὐδὲ γὰρ οὐδὲν ὑπέλειπε πλέον τὸ μὴ ὄν, πάντα δέ ἐστι τὰ ἐκ
τῶν ὄντων γινόμενα οὐκ ἐκ τῶν μὴ ὄντων· 

τὰ γὰρ μὴ ὄντα οὐ φύσιν ἔχει τοῦ δύνασθαι γενέσθαι ἀλλὰ τοῦ μὴ δύνασθαί τι [τὸ] γενέσθαι καὶ πάλιν τὰ ὄντα οὐ φύσιν ἔχει τοῦ
μηδέποτε εἶναι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

-Κι ο Θεός τι είναι ;

- Aυτός που δεν είναι ένα από αυτά , αλλά είναι αίτιος της ύπαρξης όλων και του καθενός ξεχωριστά από όλα τα δημιουργήματα.

Γιατί δεν άφησε κάτι από τα παραπάνω για το μη ον , αλλά υπάρχουν όλα όσα γίνονται από τα όντα και όχι από τα μη όντα.

Διότι τα μη όντα , δεν διαθέτουν τέτοια φύση ώστε να μπορούν να γίνουν κάτι αλλά για να μην μπορούν να γίνουν κάτι. 

Αντίθετα τα όντα δεν έχουν τέτοια φύση ώστε να μην υπάρξουν ποτέ.

Στο σημείο αυτό λοιπόν μιλά για τον ΜΗ ΟΝΤΑ , που όπως λέει το κείμενο δεν δημιούργησε τα όντα αλλά αποτελεί πηγή των μη όντων που δεν μπορούν να γνωρίσουν εξέλιξη αλλά οπισθοδρόμηση.

Ο εχθρός της δημιουργίας είναι η αντιδημιουργία.

Το αντίθετο της ύπαρξης αποτελεί η μη ύπαρξη που υπάρχει κι αυτή με τον δικό της τρόπο αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το αντιληφθούμε αφού δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την μη ύπαρξη και τον ΜΗ ΟΝΤΑ ώστε να τα πολεμήσουμε και να τα νικήσουμε.

Το αντίθετο του ΜΗ ΩΝ είναι ο Τριαδικός Θεός ο ΩΝ που δίνει ζωή και ύπαρξη στα πάντα.

Μετά την Δευτέρα Παρουσία που όλα θα τα καταλαβαίνουμε όπως είναι θα τον αντιληφθούμε και τότε θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας σαν ανθρώπινο γένος.

Τέλος , ο ΜΗ ΩΝ ως σύμβολο του έχει την πεντάλφα που λανθασμένα λένε ότι είναι σύμβολο του Διαβόλου , ο οποίος όπως και η λεγόμενη Λίλιθ σύμφωνα με εβραικά κείμενα και άλλα προσπαθούν να πάρουν την δύναμη της ανυπαρξίας ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger