Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

16 ΙΟΥΛΙΟΥ:Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΗΔΑΧΘΟΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΡιγίνος, Μαξιμίνος, Πατρόφιλος, Ἀθηνογένης, Ἀντίοχος, Ἄμμων, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος καὶ Ἠσύχιος.

Πατρίδα του ἦταν ἡ Σεβάστεια τῆς Καππαδοκίας. Ἡ μόρφωσή του, ἡ θερμὴ πίστη του, καθὼς καὶ ἡ γενναία φιλανθρωπική του δράση, τὸν ἀνέδειξαν ἐπίσκοπο Πηδαχθόης. Σὰν ἐπίσκοπος, ἦταν φωτεινὸ πνευματικὸ λυχνάρι γιὰ τὸ ποίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολὺ ἤθελε νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ἰκανότατους βοηθούς του.
Ἄλλα ὅταν ἔγινε ὁ διωγμὸς ἐπὶ Διοκλητιανού, ὁ Ἀθηνογένης μὲ δέκα μαθητὲς του συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα Φηλίμαρχο, καὶ ἀφοῦ ὅλοι ὁμολόγησαν τὸ Χριστὸ ἀποκεφαλίσθηκαν.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφέρουμεὅτι στὸν Ἀθηνογένη ὀφείλουμε τὸ γνωστὸκατανυκτικὸ ἑσπερινὸ ὕμνο«Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξηςἀθανάτουΠατρόςοὐρανίουἁγίουμάκαροςἸησοῦ Χριστέἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίουδύσινἰδόντες φῶς ἑσπερινόνὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,ΘεόνἌξιον σὲ ἐν πάσι καιροὶς ὑμνεῖσθαι φωναὶς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει». Ποὺ σημαίνει: Ἰησοῦ Χριστέ, σὺ ποὺ εἶσαι τὸ χαρούμενο φῶς τοῦ Ἀθανάτου, Οὐρανίου, Ἁγίου καὶ μακαρίου Πατρός, ἀφοῦ φθάσαμε στὴ δύση τοῦ ἥλιου καὶ εἴδαμε τὸ ἑσπερινὸ φῶς, ὑμνοῦμε τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δηλαδὴ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Εἶναι ἄξιο νὰ σὲ ὑμνοῦμε σὲ κάθε ὥρα μὲ μελωδικὲς φωνές, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐσὺ ποὺ δίνεις ζωή. Γι' αὐτὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Σήμερα τιμοῦνται και οἱ Ἅγιοι:
 Φαῦστος ὁ Μάρτυρας Ἀντίοχος ἀδελφός του Ἁγίου Πλάτωνα ,  Κυριάκος ὁ δήμιος , 15.000 Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ , πολλὲς Μάρτυρες Γυναῖκες , Ἀθηνογένης ,  Ἀναστάσιος Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης , Εὐξίθιος (ἢ Εὐδόξιος) Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης


Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger