Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

ΑΤΖΕΝΤΑ 21: ΟΙ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ!atheatignosi.blogspot.gr
Ακριβώς πριν λίγους μήνες, οι επιστήμονες απαιτούσαν από τον ανθρώπινο πληθυσμό να μεταφερθούν σε περιορισμένες πόλεις. 

Ο Μιχαήλ Φραγκιάς, επικεφαλής επιστήμονας του UIN (ο πλανήτης κάτω από πίεση) "θέλει τους πληθυσμούς να περιορίζονται σε εγκλωβισμένες μεγαλουπόλεις, έτσι ώστε να είναι εύκολο να ελέγχονται για να μετριάσουν την περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού. Ο Φραγκιάς λέει: "Αν οι πόλεις μπορούν να αναπτυχθούν σε ύψος και όχι σε πλάτος, θα ήταν πολύ προτιμότερο, και δεν θα είναι για το περιβάλλον τόσο επιβλαβής." 

Σύμφωνα με τους παγκοσμιοποιητές, οι «μητροπολιτικές περιοχές θα είναι ένα οικονομικό σύστημα σύμπλεξης, κοινών φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, καθώς και κοινά συστήματα μεταφοράς που θα συνδέουν αυτά τα κέντρα του πληθυσμού μαζί." 

Οι πόλεις ορίζονται ως εξής: 

Στο πλαίσιο της Ατζέντας 21, για τη χάραξη πολιτικής, των επιχειρήσεων, οι ηγέτες της κοινότητας θα χρησιμοποιηθούν για να θεσπίσουν τις αλλαγές στις δομές της πόλης, συμπεριλαμβανομένων:
  • Τον έλεγχο στην κατανομή και την διανομή νερού
  • Συντονισμός και μεταφορά των εμπορευμάτων από την μία πολη στην άλλη
  • Εγκατάσταση συστημάτων μεγάλης ταχύτητας, κιγκλιδωμάτων και εγκεκριμένη οικολογική συνείδηση ​​στα μέσα μεταφοράς για τον περιορισμό των εκπομπών CO2
  • Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω του περιορισμού των επιδράσεων στην ανθρώπινη φύση
  • Εφαρμογή σε δύσκολες οικονομικές και στρατηγικές ανάπτυξης για να κάνουν χρήση πολλαπλών σκοπών στη διανομή της γης
Παγκόσμιες Ζώνες που θα συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένα συστήματα μεταφοράς.

Ο σχεδιασμός αυτών των πόλεων παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για την ελίτ της παγκοσμιοποίησης, δεδομένου ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώπους σε μικρές περιοχές που θα προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 

Ο Dennis ένας Γάλλος αρχιτέκτονας και καθηγητής Πολεοδομίας, υποστηρίζει ότι οι σχεδιαστές της πόλης του μέλλοντος, θα πρέπει να σχεδιάσουν πόλεις που θα φιλοξενούν τη μεγάλη μετανάστευση των ανθρώπων που προκαλείται από την αύξηση του πληθυσμού. 

Οι πόλεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, όπως ορίζεται από τους Αναπτυξιακούς Στόχους Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών του διατάγματος και την Ατζέντα 21 του ΟΗΕ

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger