Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Ο ΚΛΥΔΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΝΗΟΣ

Η Αθέατη γνώση αποκαλύπτει την προφητεία του εξ Αυγούστης της Γερμανίας σοφωτάτου επισκόπου Ροδόλφου το έτος 1623 επιγραφομένη << ο κλυδωνισμός της μυστικής Νηός>>.

Επιμέλεια άρθρου: Vagedim
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
24 Ιουλίου 2015
Η άγνωστη αυτή προφητεία από το Αγιο Ορος, που έφερε στο φώς ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, ανήκει στον Επίσκοπο Γερμανίας Ροδόλφο όπου περιγράφει σε επτά άρθρα αυτά που θα συνέβαιναν τον 19ο αιώνα σχετικά με το μέλλον των εθνών την απελευθέρωση της ελληνικής φυλής και από ποιό έθνος πρέπει να προσδοκά την βοήθεια και την απελευθέρωση της.

ΑΡΘΡΟ Α: Επί μεσούντος του δεκάτου εννάτου αιώνος στάσις απανταχού της Ευρώπης, μάλλα εν τω βασιλείω της Γαλλίας

ΑΡΘΡΟ Β: Εν Ελβετία, Ιβηρία, Γαλλία και Ιταλία δημοκρατίαι συγκροτηθήσονται βασιλείς και άρχοντες, εκκλησιαστικοί και (άρχοντες) μοναχοί τα εαυτών κοινόβια εγκαταλείψουσι, λοιμοί και λιμοί, σεισμοί κατά τόπους, εμφύλιοι πόλεμοι εθνών, παραβιασμοί συνθηκών, ερημώσεις πόλεων και χωριών, και εν τω ουρανώ φανήσονται σημεία πολλά.

ΑΡΘΡΟ Γ: Η Ρώμη απολέσει το εαυτής σκήπτρον εκβιασθείσα υπό της ψευδοφιλοσοφίας.

ΑΡΘΡΟ Δ: Ο Πάπας αιχμάλωτος του Θεού, και φόρου υποτελής, η εκκλησία γενήσεται αφαιρεθείσα. Μετ΄ολίγον πάπας ουκ έστι.

ΑΡΘΡΟ Ε: Ηγεμών δε αρκτώος μετά μεγάλου στρατού, την Ευρώπην άπασαν πατάξει, τας δημοκρατίας ανατρέψει, και τους αποστάτας τούτους εξολοθρεύσει.

ΑΡΘΡΟ ΣΤ: Το ξίφος του ηγεμόνος τούτου, το κινηθέν εκ Θεού, θέλει υπερασπίσει εντόνως την εκκλησίαν του Χριστού, και της ορθοδόξου πίστεως υπέρμαχος γενήσεται και την βασιλείαν των Μωαμεθανών υποτάξει τη ορθοδόξω πίστει.

ΑΡΘΡΟ Ζ : Νέος ποιμήν τελευταίος οριστικής εκκλησίας εκ του Αιγιαλού ελεύσεται μετά ουρανίου σημείου, έχων εν τη καρδία αυτού απλότητα και δδασκαλίαν χριστιανικήν και ειρήνη έστε τω κόσμω. αμήν.

atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger