Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η ΛΟΓΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΕΞ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Μετά τον θάνατο του Χριστού πήγε στον Πιλάτο ο Ιωσήφ ο εξ Αριμαθείας και ζήτησε να πάρει το σώμα από τον Σταυρό και να το θάψει.


Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
Μεγάλη Παρασκευή 2020

Το κέιμενο είναι του Δημοσθένη Λιακόπουλου από τον Τόμο 25 του Γιατί και πώς - "Οι φρουροί της Αγίας Λόγχης".

Σύμφωνα με το κατά Λουκάν ευαγγέλιο κεφάλαιο κγ:

50 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ ,βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιοςοὗτος ουκ ΗΝ συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ ΚΑΙ τῇ πράξει αὐτῶν

51​​ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων ὃς προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ

52 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ

53 καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξε σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ Ου ουκ ΗΝ οὐδεὶς οὐδέπω κείμενος ΚΑΙ Ημέρα ΗΝ Παρασκευή· 

54 ,σάββατον ἐπέφωσκε

55 Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ἐθεάσαντο ΤΟ μνημεῖον ΚΑΙ Ως ἐτέθη ΤΟ ΣΩΜΑ αὐτοῦ ὑποστρέψασαι Δε ἡτοίμασαν ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ μύρα.

56 καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν 

Που σημαίνει:

50 Ὑπῆρχε κάποιος ὀνομαζόμενος Ἰωσήφ βουλευτὴς καὶ ἄνθρωπος ἀγαθὸς καὶ δίκαιος ὁ ὁποῖος δὲν ἦτο σύμφωνος μὲ τὴν ἀπόφασιν καὶ τὴν πρᾶξιν τους 
51 Ἦτο ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαίαν πόλιν τῆς Ἰουδαίας καὶ ἐπερίμενε καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
52 Αὐτὸς ἦλθε εἰς τὸν Πιλᾶτον καὶ ἐζήτησε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀφοῦ τὸ κατέβασε τὸ ἐτύλιξε μὲ σινδόνι καὶ τὸ ἔβαλε εἰς λαξευμένον μνῆμα 
53 ,εἰς τὸ ὁποῖον κανεὶς ποτὲ δὲν εἶχε ἐνταφιασθῆ .
54 Καὶ ἦτο ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς καὶ ἐπλησίαζε τὸ Σάββατον 
55 Αἱ γυναῖκες ποὺ εἶχαν ἔλθει μαζί του ἀπὸ τὴν Γαλιλαίαν ὕστερα ἐπέστρεψαν Σπιτι πολυακουσμένα ΚΑΙ ἑτοίμασαν ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ μύραπαρακολούθησαν ΚΑΙ ΤΟ εἶδαν μνῆμα ΚΑΙ Πως ἐνταφιάσθηκε ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ · 
56 Καὶ τὸ μὲν Σάββατον ἡσύχασαν σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολήν .
__________________________________________________________

Περιγράφει λοιπόν η Καινή Διαθήκη των Ιωσήφ της Αριμαθείας σαν ένα πλούσιο άνθρωπο που ήταν με τον αδερφό του Νικόδημο κρυφοί οπαδοί του Χριστού Και οι δύο άνδρες ασκούσαν αρκετή επιρροή είτε πολιτικά είτε οικονομικά ώστε να κατορθώσουν να έχουν μια συνάντηση με τον Πιλάτο και να τον πείσουν να τους δώσει άδεια να πάρουν αυτοί το σώμα του Ιησού

Το σίγουρο είναι ότι ο Ρωμαίος κυβερνήτης ήταν αρκετά απογοητευμένος με το όλο ζήτημα και αυτά που εκβιαστικά οι Άννας και Καιάφας είχαν επιβάλει εξ αρχής Η διοικούσα ομάδα των Φαρισαίων ώθησε τον Πιλάτο να καταδικάσει τον Χριστό στον σταυρό.

Όπως αφηγείται ο Ευαγγελιστής Μάρκος ξαφνιάστηκε όταν έμαθε από τον Ιωσήφ ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός Αλλά ο Πιλάτος θαύμασε απορώντας αν είχε ήδη πεθάνει και αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχο τον ρώτησε αν πέθανε από ώρα Ο Πόντιος Πιλάτος αμφισβητεί την ιστορία του Ιωσήφ μέχρι που ένας από τους στρατιώτες επιβεβαιώνει τον θάνατό του.

Και όταν το έμαθε από τον εκατόνταρχό επέτρεψε να πάρει το σώμα ο Ιωσήφ Από το ευαγγέλιο του Μάρκου μπορούμε να δούμε ότι ο Ιωσήφ ήξερε ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός πρίν τον ΠιλάτοΤα απόκρυφα ευαγγέλια λένε ότι ο Ιωσήφ ήταν παρών στην σταύρωσηΜια σειρά αναγεννησιακών πινάκων δείχνουν τον Ιωσήφ να κρατάει ένα δισκοπότηρο αυτό που χρησιμοποίησε υποτίθεται ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο και να μαζεύει το αίμα που έτρεξε από την πληγή του Ιησού εκεί που τον τρύπησε ο Λογγίνος

Από εκεί και πέρα ο Ιωσήφ εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένος με δύο από τα σπουδαιότερα κειμήλια του Χριστιανισμού Με το Άγιο Δισκοπότηρο και την Αγία Λόγχη Ο θρύλος τον θέλει να μεταβαίνει στην Βρετανία και να διδάσκει τον Χριστιανισμό .Έτσι στους θρύλους του Βασιλιά Αρθούρου της μεσαιωνικής Αγγλίας ο Ιωσήφ ήταν ο φύλακας του Αγίου Δισκοπότηρου Το Άγιο Δισκοπότηρο για άλλους είναι το κύπελο από το οποίο ήπιε ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο και για άλλους είναι το κύπελο που κρατούσε ο Ιωσήφ και εκεί χύθηκε το αίμα και λύμφη του Χριστού όπως απεικονίζεται σε πολλούς αναγεννησιακούς πίνακες της Σταύρωσης

Περίπου 25 χρόνια μετά την Σταύρωση ο Ιωσήφ ταξίδεψε μακριά και βόρεια στο Glanstonbury της Αγγλίας κατόπιν εντολής του Αποστόλου Φιλίππου της ΓαλιλαίαςΤον συνόδευσαν δώδεκα ακόλουθοι ,συμπεριλαμβανομένων του γιου του Ιωσήφ αλλά και τον Κάσιο Λογγίνο Ο Κάσιος βέβαια κουβαλούσε μαζί του στην Αγγλία και την Λόγχη του Πεπρωμένου Στην νήσο Γκλας γυαλί ο τοπικός βασιλιάς έδωσε στον Ιωσήφ μια σημαντική μερίδα Γης Μερικοί ορίζουν την συγκεκριμένη εποχή και την τοποθεσία που ο Ιωσήφ και οι σύντροφοί του έχτισαν το αβαείο του Glanstonbury 

Όμως υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι το αβαείο υπήρχε ότι έφτασε ο Ιωσήφ με τους υπόλοιπουςΟι χριστιανοί χρονικογράφοι της εποχής Ειρηναίος και Ευσέβιος επιβεβαιώνει την παρουσία του Ιωσήφ και του Κάσιου στην Αγγλία του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνα ωστόσο η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία αμφισβητεί το γεγονός αυτό Μια εξήγηση της σχέσης του Ιωσήφ με την Βρετανία είναι ότι ήταν ένας επιτυχημένος έμπορος κασσίτερου 

Ήταν λογικό λοιπόν να έστειλαν τον Ιωσήφ να κυρήξει τον Χριστιανικό λόγο στις Κασσιτερίδες Νήσους ,την βορειότερη περιοχή της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας επειδή ο Ιωσήφ ήταν εξοικειωμένος λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην περιοχή αυτήΡωμαικά έγγραφα δείχνουν ότι η Βρετανία ήταν πολύ ανεπτυγμένη σε σχέση με το εμπόριο μετάλλων κατά τον πρώτο αιώνα

Η Κορνουάλλη και το Σόμερσετ ήταν πολύ γνωστά μέρη μεταλλουργίας Συγκεκριμένα η Κορνουάλλη ήταν διάσημη για τον κασσίτερο ενώ το Σόμερσετ για το μόλυβδο Στις περιοχές βέβαια αυτές ,έκαναν εμπόριο των μεταλλευμάτων αυτών οι Έλληνες από την Τρίτη χιλιετία π Χ Έτσι η Λόγχη βρέθηκε στην Βρετανία.
____________________
Δημοσθένης Λιακόπουλος

Τόμος 25 - Οι φρουροί της Αγίας Λόγχης

atheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger