Εκτακτο Δελτίο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ {ΒΙΝΤΕΟ}

Απόσπασμα από τον λόγο του αγίου Επιφανίουαρχιεπισκόπου Κύπρου ος ος αι 

Επιμέλεια άρθρου: Dimitris Papadoudis
Φωτογραφία: Vagedim
Πηγή: Αθέατη γνώση
Μεγάλη Παρασκευή 2020

Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας επισκέφθηκε τον Πιλάτο και εζήτησε τό πανακήρατο Σώμα του Χριστού που ακόμη ήταν επάνω στο Σταυρό ,για να το ενταφιάσει 

Ο άγιος Επιφάνιος Κύπρου παίρνοντας αφορμή από την ευαγγελική διήγηση συνθέτει μιά υπέροχη ομιλία όπου εμφανίζει τόν Ιωσήφ να λέγει προς τον Πιλάτο

« δός μοι τούτον τόν Ξένον » .Γεωργίου Ἀκροπολίτου Ἦχος πλ α . 

Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαῤῥαγὲν τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ ΚΑΙ καθικετεύει λέγων · Δός μοι τοῦτον ΤΟΝ ξένον ,τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ .Δός μοι τοῦτον τόν ξένον ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον 

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ,ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸν ξένον Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳΔός μοι τοῦτον τὸν ξένον ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ ,ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλίνῃ .Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον ὃν ἡ μήτηρ ὁρῶσα νεκρωθέντα ἐβόα · Ώ Υἱὲ ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα τιτρώσκομαι καὶ καρδίαν σπαράττομαι νεκρόν σε καθορῶσα ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει θαῤῥοῦσα μεγαλύνω 

Καὶ τούτοις τοίνυν τοῖς λόγοις δυσωπῶν τὸν Πιλᾶτον ὁ εὐσχήμων λαμβάνει τοῦ Σωτῆρος τὸ σῶμα ὃ καὶ φόβῳ ἐν σινδόνι ἐνειλήσας καὶ σμύρνῃ κατέθετο ἐν τάφῳ τὸν παρέχοντα πᾶσι ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος 

Μετάφραση:

Ο Ιωσήφ βλέποντας τον ήλιο που έκρυψε τις ίδιες του τις ακτίνες και το καταπέτασμα του ναού να σχίζεται με τον θάνατο του Σωτήρα ήρθε στον Πιλάτο και τον θερμοπαρακαλεί λέγοντας:

Δώσε μου αυτόν τον ξένο ο οποίος από βρέφος σαν ξένος αποξενώθηκε από τον κόσμο Δώσε μου αυτόν τον ξένο τον οποίο συνάνθρωποι του μισώντας τον τον σκοτώσανε σαν ξένο

Δώσε μου αυτόν τον ξένο στον οποίο παραξενεύομαι να βλέπω πάνω του του θανάτου το ξένο

Δώσε μου αυτόν τον ξένο ο οποίος γνωρίζει να φιλοξενεί τους φτωχούς και τους ξένους Δώσε μου αυτό τον ξένο που οι Εβραίοι από τον φθόνο τους ,αποξένωσαν από τον κόσμο

Δώσε μου αυτό τον ξένο για να βάλω σε τάφο ο οποίος δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του Δώσε μου αυτό τον ξένο τον οποίο η μητέρα του βλέποντάς τον νεκρό φώναζε ω παιδί και Θεέ μου και αν τα σπλάχνα μου τρυπάνε και η καρδιά μου σπαράζει βλέποντάς σε νεκρό παίρνω θάρρος και αισιοδοξώ με την Ανάστασή σου

Και με αυτά λοιπόν τα λόγια πείθοντας τον Πιλάτο ο Ιωσήφ λαμβάνει το σώμα του Σωτήρα ο οποίος με σεβασμό σε σεντόνι το τυλίγει και με σμύρνα και βάζει σε τάφο αυτόν που παρέχει σε όλους την αιώνια ζωή και το μεγάλο έλεος.

Δείτε το βίντεοatheatignosi

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 ΑΘΕΑΤΗ ΓΝΩΣΗ
Powered byBlogger